Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetemmel

Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetemmel

A Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységének szerves része a tudományos kutatás, a tudományszervezés és a tudománykommunikáció. Annak érdekében, hogy a Prosperis Alba Kutatóközpont ezeket a feladatokat hatékonyan el tudja látni, megfogalmazásra került egy együttműködési mechanizmus kialakítására vonatkozó szándék, kezdeményezés.

Mivel a Prosperis Alba Kutatóközpont tevékenységéhez leginkább az egyetemi szintű kutatómunka kapcsolódik, indokolttá vált egy együttműködési megállapodás megkötése Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Budapesti Corvinus Egyetemmel.

A kutatási tevékenységek területén körvonalazódott együttműködés kialakítása érdekében 2019. márciustól kezdődően intenzív tárgyalásokat folytattunk Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zitával, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar dékánjával és Dr. Havran Dániellel, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar kutatási igazgatójával. Az együttműködés célja olyan kutatások megvalósítása, melyek eredményei alapul szolgálhatnak a gazdasági szereplők, közfeladatokat ellátó és más szervezetek részére egyes fejlesztési irányok meghatározásához.

Az együttműködési megállapodás tervezetét a Kiemelt Stratégiai Ügyek Bizottsága 2019. április 9-én, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pedig 2019. április 12-én tárgyalta. A kezdeményezéssel kapcsolatos visszajelzések azt igazolták, hogy az együttműködésre és a kutatások megkezdésére nagy az igény. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 193/2019. (IV.12.) számú határozatával elfogadta az együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot.

Ezt követően 2019. május 3-án sor került az együttműködési megállapodás sajtónyilvános háromoldalú aláírására. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről dr. Cser-Palkovics András polgármester, a Budapesti Corvinus Egyetem részéről Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita dékán, és a Prosperis Alba Kutatóközpont részéről Csanády László ügyvezető írta alá a megállapodást.

Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita dékán kiemelte, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem nagy várakozással tekint az együttműködésre. A Budapesti Corvinus Egyetem a székesfehérvári Campus oktatóinak, hallgatóinak bevonásával összehasonlító, feltáró elemzéseket valósít meg a következő témakörökben: versenyképesség, innováció, vállalkozás, digitalizáció, környezet és társadalmi fenntarthatóság, energia és agrárgazdaság, társadalmi diverzitás, nemzetköziesedés, kultúra, sport, hálózatok, tanulás és tudás. A kutatás kiterjed a közlekedés, egyéb közszolgáltatások, kulturális élet gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatásának vizsgálatára, valamint lehetőség nyílik más európai nagyváros gyakorlatának összehasonlítására is.

Az együttműködés során Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a Prosperis Alba Kutatóközponton keresztül a jogszabályi keretek között információkat, adatokat ad át a Budapesti Corvinus Egyetem részére, és megfogalmaz olyan aktuális, megoldásra váró kérdéseket, amelyek bekapcsolhatók a kutatási tevékenységhez. A Prosperis Alba Kutatóközpont az együttműködés során koordináló, adminisztratív feladatokat lát el, közreműködik a Budapesti Corvinus Egyetem és a gazdasági szereplők, a civil szervezetek, egyéb közösségek, a munkavállalók, a lakosság kutatással érintett részével történő kapcsolat kiépítésében.

Mind Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mind a Prosperis Alba Kutatóközpont prioritásként kezeli, hogy a Székesfehérváron működő egyetemekkel, itt élő, dolgozó tanárokkal, kutatókkal, és hallgatókkal szoros együttműködést tudjon kialakítani, bízva abban, hogy a hallgatók kedvet kapnak ahhoz, hogy komolyabb formában, hosszútávon foglalkozzanak tudományos életükben Székesfehérvár jelenével, jövőjével, mindkét fél számára gyümölcsöző munkakapcsolatot fenntartva.

A sajtónyilvános aláírást követően kutatási bizottságok kialakításával, szakemberek bevonásával megkezdődött annak a kérdéskörnek az összeállítása, amely meghatározza, hogy mely területek vizsgálata, elemzése, kutatása a legsürgetőbb Székesfehérvár tekintetében.

Három ilyen kérdéscsoportban állapodtak meg a felek: kezdésként megvizsgálják az együttműködés lehetőségét az urbanisztika három terültén, Székesfehérvár közlekedése tekintetében, közszolgáltatásainak optimalizációja tekintetében, valamint a kulturális (köz)szolgáltatások tekintetében, ideértve a zöld innovációt és a városban zajló kulturális életet, hogy mind jobban találkozzanak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezései a lakosság igényeivel.

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem falain belül zajlik a kutatási módszertan kidolgozása, három időtávon: azonnali intézkedést kívánó feladatok; feladatok, amelyek megoldására meg kell találni a választ; valamint a több mint ezeréves Székesfehérvárhoz méltóan egy hosszútávú koncepció kidolgozása.

A kutatással kapcsolatos újdonságokkal, információkkal folyamatosan jelentkezünk.

Fotók: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata