Lánczos-Szekfű ösztöndíjat nyert Alföldi Laura

Lánczos-Szekfű ösztöndíjat nyert Alföldi Laura

Idén is a Bory-várban adták át a Lánczos-Szekfű ösztöndíjakat, a Deák Dénes Ösztöndíjat és a Deák Dénes Díjat.  A Szóval Győzni döntőse, Alföldi Laura lett az egyik díjazott. 

A Lánczos-Szekfű Ösztöndíjat az alapítvány kuratóriuma minden évben azoknak ítéli a hozzá tartozó anyagi támogatással együtt, akik az oktatás, a tudomány, a művészet terén munkálkodnak.

Alföldi Laura Karcok című kisregényének megjelentetését támogatja az alapítvány. A kisregény mai 17-18 évesek világát tárja elénk, egy tragikusan végződő szerelmi történetet ismerünk meg olvasásakor. Ügyesen építi fel a cselekményt. Az alkotás stílusa is a jelen ifjúságának sajátos vonásait mutatja. A fiatal korosztály önmaga érzelmeit, gondolatait fedezheti fel benne, az idősebb generációnak pedig lehetőséget ad arra, hogy megértse: a viselkedésformák változnak, de a szeretet, a fájdalom, a hiányérzet ma is szerves része életünknek. Az írás iránti elkötelezettsége, lokálpatriotizmusa erősen meghatározzák Laura személyiségét.

A Deák Dénes Díjat ebben az évben Kovács György címzetes igazgató vehette át Székesfehérvár kulturális életében végzett kiemelkedő alkotó, építő munkássága, valamint közösségteremtő tevékenysége elismeréseként.

"A magyar avantgárd művészet befogadás története Bécsben és Berlinben az 1920-as évek első felében" téma kutatására kapott Deák Dénes Ösztöndíjat Szeredi Merse Pál művészettörténész.  Polgármesteri támogatást kapott dr. Gergely Anna történész is, Lakatos Alfréd „a zsidóság Rembrantja” – egy elfeledett székesfehérvári festőművész pályaképe téma kutatására.

A díjazottakat Dr. Cser-Palkovics András polgármester és Bobory Zoltán köszöntötte.

Büki Zsuzsanna városunk képzőművészeti életének jeles személyisége a „Falak és kapuk” zárt és nyitott… munkacímű elképzeléseinek megvalósításához kért és kapott támogatást. A Fekete Sas Társaság novellás kötetének nyomdai előkészítését és Gál Csaba Ellenszer című verskötetének megjelentetését támogatja a kuratórium.

dr. Kertész Balázs levéltári tudományos munkatárs „A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevéladó tevékenysége az Árpád-korban” című téma feldolgozására kapott támogatást. László István Határvonalon - két világ mezsgyéjén című regényének megírását támogatja a kuratórium. 

Megyeri Zoltán a székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány mindennapjait bemutató film szakmai munkálatainak - forgatókönyv, vágás, utómunka - megvalósításához kapott támogatást. Nehrer György novellás kötetét is támogatja az alapítvány.

Ocskó-Kű Kata a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező szakának hallgatója, ő is támogatást nyert. A Primavera Vegyeskórus Egyesület a Magyar Requiem kottagrafikájának elkészítésére adott be pályázatot.

Simek Valéria "Hittem, szerettem" című kötete megírását és Szabó Anikó textiltervező munkáját, valamint Száraz Pál „Holdfényben” című novelláskötetének megjelentetését is támogatja a kuratórium.

Szelessné Csizmadia Márta nyugdíjas pedagógus viselettárát barokk ruházattal való bővítése és a Tarsoly Ifjúságért Egyesület Székesfehérváron élő, nyugállományban lévő, hivatásos katonák életének megörökítését szolgáló programja is támogatást kapott.

A Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület Közéleti és Kulturális Szalon programsorozatát és Vörös Janka énekesnő jazz zenei videó-klipjét is támogatta az alapítvány.